KONTAKT bB České Budějovice - vznik

 Občanské sdružení „KONTAKT bB České Budějovice“ bylo založeno v prosinci 2013 na základech střediska České Budějovice KONTAKTu bB. Od roku 2014 plně přejímá činnost bývalého střediska . Založení nového subjektu, nebo „osamostatnění střediska ČB“ bylo řízené a v plném souladu obou zúčastněných subjektů a je součástí širší transformace mateřské organizace KONTAKT bB. Hlavním důvodem k osamostatnění středisek je snaha více se regionálně profilovat a pružněji reagovat na potřeby a požadavky klientů v daném regionu a nastavení co nejúspornějšího systému vedení programu. I nadále oba subjekty úzce spolupracují na projektech přesahující jednotlivé kraje. Pracujeme se stejným celoročním plánem a členěním roku. Výuku pak řídíme a realizujeme dle shodné metodické řady a postupů.

Zásadní změnou oproti bývalému středisku je, že KONTAKT bB České Budějovice není registrovaným  poskytovatelem sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb, ale svými aktivitami tyto služby rozšiřuje, navazuje na ně.

 

Projekt KONTAKT bB jedním dechem

Unikátní projekt plavání tělesně postižených • 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu • Plave se ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice • Díky školicímu programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR • 1000 plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě Kovář-Nevrkla vytvořené zakladateli programu • V letech 1995 – 2012 získali plavci vzešlí z programu KONTAKT na Letních paralympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy 80 medailí • Tři zlaté medaile Martina Kováře v Aténách 2004 jsou historicky největším úspěchem českého sportovce na Letních paralympijských hrách

Projekt se rozvinul za spolupráce Jana Nevrkly a Martina Kováře v roce 1991 a reagoval na nerovné příležitosti pro realizaci zájmových, volnočasových a sportovních aktivit osob se zdravotním postižením ve srovnání se zdravotně nepostiženou populací. Od počátku realizace programu byly zásadními hodnotami sounáležitost, hledání spojujících prvků nehledě na vnější odlišnosti a respekt k nejvíce limitovaným mezi limitovanými. Od počátku bylo nosnou činností plavání, ale díky hodnotovému rámci se od začátku nejednalo o pouhou tělocvičnou aktivitu. K původní individuální spolupráci se připojovalo stále více osob a v polovině 90. let dostala tato činnost koncepční podobu. V roce 1998 byla založena samostatná organizace KONTAKT bB, která sdružovala 4 střediska – V Praze, Karlových Varech, Brně, a Českých Budějovicích. Sdružení je jedinou organizací v ČR, která školí zájemce o vedení výuky plavání tělesně postižených. I ve školicím programu je největší důraz kladen na vzájemnou komunikaci a vzájemné ovlivňování osob s handicapem i bez něj.